Vanntåke, Sprinkler og Deluge

Nordic Fire & Safety leverer hele systemer og reservedeler.

Vanntåke

Hva er egentlig vanntåke?
Vanntåke er betegnelsen på en rekke slokkesystemer hvor vanndråpene er svært små. Definisjon: 90 % av mengden av vann i en spray skal inneholde dråper med diameter mindre enn 1000 µm, målt 1 meter under utløpet. Derfor vil dråpene fordampe i stor grad i kontakt med flammer og røyk. Vanndampen virker kjølende og fungerer også som en slokkegass (inert gass) og medvirker til brannbegrensning dersom den kan resirkulere i brannsonen.

Hvordan fungerer det?
De fleste branner er resultater av en pyrolyse- og oksidasjonsprosess. Pyrolyseprosessen skjer når energi (varme) påføres en brenseloverflate, da brennstoffet på et tidspunkt begynner å bryte inn i brannfarlige gasser (for eksempel CH4 = metan). Oksidasjonsprosessen skjer når mer energi (varme) påføres atmosfæren og brennbar gass.
På dette punktet skilles oksygenmolekylene i atmosfæren og går sammen med de brennbare gassmolekylene. Denne prosessen slipper ut energi og er det vi ser som brann, flammer og varme. Vanntåke er et svært effektivt middel for å bekjempe branner, siden det kan forstyrre både pyrolyseprosessen og oksidasjonsprosessen.

Våre leverandører

Audun

Audun Hellesøy

Salgs- og markedssjef

Ta Kontakt

  • Er det noe du lurer på er det bare til å ta kontakt for en hyggelig prat.
  • Mobil:+47 979 78 739