FM200 slokningsmiddel

FM200 slokningsmiddel

FM-200® er et rent, fargeløst og miljøvennlig brannslokkemedie som er elektrisk ikke-ledende og trygt for mennesker. Det slokker flammene, hovedsakelig gjennom varmeabsorpsjon, og gir ingen rester, noe som minimerer nedetid etter brann og gjør FM-200-slokkesystemene akseptert og respektert over hele verden med over hundre tusen installasjoner i mer enn 70 land.

FM-200 brannslokkesystemer er konstruert for å bli utløst innen 10 sekunder inn i et rom, område eller objekt med strukturell integritet for å beholde gasskonsentrasjonen. FM-200 blandes jevnt i hele det beskyttede området, og oppnår et minimumskonsentrasjonsnivå i henhold til NFPA 2001 og/eller lokale bestemmelser.

Kjemiske egenskaper for FM200

FM-200® (HFC-227ea) er dannet av elementene karbon, fluor og hydrogen (CF3CHFCF3-heptafluorpropan). Den primære brannslokkemekanismen for FM-200® er varmeabsorpsjon, med et sekundært kjemisk bidrag fra termisk dekomponering av FM-200 i flammen.

FM-200 etterlater ingen rester og er trygt for bruk i rom/områder der det oppholder seg mennesker.

De vanligste metallene, som aluminium, messing, stål, støpejern, bly, rustfritt stål og kobber, samt gummi, plast og elektroniske komponenter, er upåvirket når de blir utsatt for FM-200.

Sikkerhetshensyn

Selv om EPA- Significant New Alternative Program (SNAP) viser FM-200® som akseptabelt for bemannede områder, viser NFPA Standard 2001 og SNAP følgende retningslinjer for menneskelig eksponering:Utløsning av FM-200® i beskyttede objekter kan redusere synsrekkevidden i en kort periode. FM-200 kan forårsake frostskader hvis væskeutslipp eller rennende damp kommer i kontakt med huden. 

Når FM-200® blir utsatt for temperaturer over 700 ° C, vil biproduktet hydrogenfluorid (HF) bli dannet. FM-200®-systemer er konstruert for utløsning på 10 sekunder eller mindre for å minimere mengden HF som dannes. 

FS49C2 (Halotron IIB) og FM200 er underlagt F-gass forordningen. 

Audun

Audun Hellesøy

Salgs- og markedssjef

Ta Kontakt

  • Er det noe du lurer på er det bare til å ta kontakt for en hyggelig prat.
  • Mobil:+47 979 78 739