STAT-X

Stat-X

Virkemåte
Ved deteksjon av en brann kan Stat-X ® generatoren aktiveres manuelt eller automatisk fra en egnet utløsningsenhet (brannalarmsentral). Når generatoren aktiveres produserer den en eksepsjonelt effektiv, ultrafin Kalium-basert aerosol. Brannslukking oppnås hurtig gjennom aerosolens ultrafine partiklers interaksjon med flammenes frie radikaler. Denne interaksjonen hindrer spredning og vedlikehold av flammene.

I motsetning til gass-systemer er Stat-X ® aerosol generatorer svært kostnadseffektive med hensyn til installasjon og vedlikehold da de ikke krever trykktanker eller kostbart røropplegg, som andre brannslukkingssystemer krever. Volum- og vektbehov er minimale. På vektbasis er brannslukkingsmediet i Stat-X ® aerosol ti ganger mer effektivt enn gassalternativene. Effektiviteten av Stat-X ® generatorene er et resultat av det patenterte designet, sammensetningen av aerosolen og den ultrafine partikkelstørrelsen. Stat-X ® aerosol generatorer er praktisk talt vedlikeholdsfrie og har en levetid på mer enn 10 år.

Bruksområder
På grunn av deres korte responstid, lave konsentrasjon av slukningsmedium og miljøegenskaper kan, Stat-X ® brannslukkingssystem benyttes i kritiske områder for en rekke ulike bransjer og situasjoner. Aerosol generatorer er egnet for, og i dag i bruk i:
– Elektroniske kabinetter
– Elektriske koblingsskap
– CNC maskiner
– Dataprosesseringsutstyr
– Printersystemer
– Lagerrom for brennbare væsker
– Lagerrom for brannfarlige materialer
– Marine motor- og maskinrom
– Småbåter
– Mobilt utstyr av høy verdi

Egenskaper
– Betydelig mer effektivt enn konkurrerende brannslukkingsmidler
– Ikke giftig – Ikke korrosiv
– Enkel installasjon – ingen trykktanker eller rør
– Miljøvennlig – Ingen nedbrytning av Ozonlaget (ODP) = 0, bidrar ikke til den globale oppvarming
– Testet og Registrert i henhold til UL Standard 2127 og MCA. Positivt omtalt av EPA for SNAP listing
– Ingen elektrisk tilkobling nødvendig – enheten aktiveres termisk eller manuelt
– Svært lite vedlikehold Personsikker ved normal konsentrasjon for slukking
– Pålitelig og kostnadseffektiv beskyttelse for en lang rekke brannfarer
– Skader ikke elektronisk utstyr og – lagringsmedia
– Enkel rengjøring etter slukking – Aerosolen svever i rommet og kan lett ventileres ut
– Kompakt – opptil 90% reduksjon av vekt og volum

Audun

Audun Hellesøy

Daglig Leder

Ta Kontakt

  • Er det noe du lurer på er det bare til å ta kontakt for en hyggelig prat.
  • Mobil:+47 979 78 739