Slokkeanlegg

Nordic Fire & Safety AS leverer flere typer slokkeanlegg

Det finnes mange forskjellige systemer innen automatisk brannslokking.
Hvilket system som passer best avhenger av flere kriterier f.eks. området som skal dekkes og hva det inneholder.

Slokkegass

Et gassanlegg slokker brannen enten ved å redusere oksygenmengden i luften (inert gass) eller ved å absorbere varmen og reagere med flammene (kjemisk slokkegass). Gassen tilføres fra en flaskebank som installeres i nærheten av området som skal beskyttes. Forutsetning for funksjonaliteten er at rommene er tette. Derfor må ventilasjonsanlegg til beskyttet område utrustes med stengespjeld. For å unngå feilutløsning bør man benytte et styresystem og røykdetektorer av høy kvalitet.

Slokkeskum

Bruk av skum som slokkemiddel er først og fremst forbundet med bekjempelse av brann i brennbare væsker, såkalte B-branner, og til en viss grad i forbindelse med A-branner.

Fordelene ved bruk av skum er:

 • Hurtig brannbekjempelse
 • Hindrer reantennelse
 • Sperrer for væsker som fordamper
 • Holder seg på plass etter at brannen er slokket
 • Mindre vann
 • Enkel opprydding

Vanntåke, sprinkler og Deluge

Vanntåke trenger mindre vann enn et vanlig sprinkleranlegg og dermed også mindre rørdimensjoner og andre systemkomponenter. I tillegg reduseres vannskader betydelig.
Vanntåkeanlegg er egnet for de fleste typer bygg.

Sea-Fire

Automatisk brannslukkningssystem for større motorrom. Slukkemiddelet er Novec 1230.
Apparatet løses ut ved varme, ved at en krystall smelter. Integrert trykkindikator (manometer) og varselslampe.
Monteringsbrakett og alle monterings samt bruksanvisninger medfølger.
Kan monteres vertikalt eller horisontalt.
Manuell utløserkabel kan leveres som tilleggsutstyr.

STAT-X Aerosol brannslokkegass

På grunn av deres korte responstid, lave konsentrasjon av slukningsmedium og miljøegenskaper kan, Stat-X® aerosol brannslukkingssystem benyttes i kritiske områder for en rekke ulike bransjer og situasjoner. Blandt annet:

 • Telekom- og datarom
 • Serverrom
 • Basestasjoner for mobiltelefoni
 • Lagerrom for brennbare væsker
Audun

Audun Hellesøy

Salgs- og markedssjef

Ta Kontakt

 • Er det noe du lurer på er det bare til å ta kontakt. Ser frem til en hyggelig prat
 • Mobil:+47 979 78 739