Slokkegass

Gass Slokkeanlegg

Novec 1230

3M ™ Novec ™ 1230 er et brannslokkemedie som ble utviklet som en erstatning for halon og hydrofluorcarbon (HFC) slokkemedier. Det tilhører en familie av kjemikalier kalt halokarboner, en gruppe som inneholder HFC og fluoroketoner.

Inergen slokningsmiddel

INERGEN® er et miljøvennlig slokningsmiddel som består av gasser som allerede er naturlig tilstede i jordens atmosfære. Det er en inert gass, noe som betyr at det ikke tar noen rolle i forbrenningsprosessen. INERGEN® inneholder ingen væske, er giftfri og ikke brannfarlig.

Argonite

Argonite ™ er en blanding av 50% argongass og 50% nitrogengass. Både Argon og nitrogen er rene, naturlig forekommende gasser som er lett tilgjengelige over hele verden. Systemet har ingen global oppvarming- eller ozonutslippspotensiale.

CO2 slokningsmiddel

Kullsyre (CO2) er det opprinnelige «gassformede brannslokningsmiddelet» som brukes i brannvern og er en naturlig forekommende forbindelse uten målbar miljøpåvirkning, noe som gjør den ideell for ubemannede rom som kan oversvømmes helt, eller brukes til objektsikring.

FS49C2 (Halotron IIB) ble utviklet for å gi et Halon 1301-erstatningssystem, som gir de samme optimale egenskapene, men med minimal innvirkning på miljøet.

FM-200® er et rent, fargeløst og miljøvennlig brannslokkemedie som er elektrisk ikke-ledende og trygt for mennesker. Det slokker flammene, hovedsakelig gjennom varmeabsorpsjon, og gir ingen rester, noe som minimerer nedetid etter brann og gjør FM-200-slokkesystemene akseptert og respektert over hele verden med over hundre tusen installasjoner i mer enn 70 land.

Audun

Audun Hellesøy

Salgs- og markedssjef

Ta Kontakt

  • Er det noe du lurer på er det bare til å ta kontakt for en hyggelig prat.
  • Mobil:+47 979 78 739