Argonite

Info om Argonite gass

Argonite

Argonite ™ er en blanding av 50% argongass og 50% nitrogengass. Både Argon og nitrogen er rene, naturlig forekommende gasser som er lett tilgjengelige over hele verden. Systemet har ingen global oppvarming- eller ozonutslippspotensiale.

Argonite ™ krever minimal opprydding etter brann og vil ikke dekomponere eller produsere noen biprodukter ved eksponering for en flamme fra en brannsituasjon.  

Argonite ™ – systemet slokker en brann ved å redusere oksygeninnholdet, til ca. 12,5%, i det objektet det beskytter til det nivået der forbrenning ikke lenger er mulig

Argonite ™ er trygt og effektivt for bruk på mange applikasjoner. Den passer godt til objekter med små lekkasjer som flysimulatorer, trafostasjoner og kontrollrom og for applikasjoner med flere farer og der personell til daglig ikke oppholder seg.

Våre leverandører

Audun

Audun Hellesøy

Salgs- og markedssjef

Ta Kontakt

  • Er det noe du lurer på er det bare til å ta kontakt for en hyggelig prat.
  • Mobil:+47 979 78 739