Kurs og Øvelser

1. januar 2016 kom det en ny forskrift om brannforebygging som sier at alle som jobber i et byggverk skal ha dokumentert opplæring i brannforebyggende arbeid og dokumenterte kunnskaper i å slukke et branntilløp. Det er arbeidsgivers ansvar å kunne dokumentere at de ansatte har den nødvendige kunnskapen.

 Våre kurs gjør at du kan føle deg trygg på at du er rustet til å utføre dine oppgaver, enten som eier, bruker, håndverker eller annet. Kursene blir holdt av vår dyktige og erfarne kursleder, og er et viktig forum for faglig oppdatering og økt kompetanse innen brannsikkerhet.

Instruktør Leif-Ove Lillestøl startet som brannkonstabel i Bergen brannvesen i 1980. I sin tid i brannvesenet har han kurset seg i stort sett alt som kan kurses i. I 1997 ble han utdannet spesial førstehjelper med autorisasjons papirer. Leif-Ove sluttet i Bergen brannvesen i 2007 som underbrannmester og begynte som Brannmester på Haakonsvern, hvor han har vært i over 12 år.

Grunnleggende brannvernopplæring – 2 timer – opp til 30 deltagere.

Målet med kurset er at deltagerne skal kunne forebygge uønskede hendelser. Om ulykken skulle være ute skal man kunne velge riktig slokkeutstyr, identifisere og slokke branntilløp.

Grunnleggende brannvernopplæring – Bedriftstilpasset

Heldagskurs

Hjertestarterkurs – 3 timer – max 10 deltakere

Kurs i bruk av hjertestarter og tilhørende førstehjelp. Her tilpasser vi kurset etter kundens behov.

Grunnleggende førstehjelpsundervising – 3 timer – intill 15 deltakere

Generell førstehjelp, stans av blødninger, HLR, brannskader, bevisstløshet(sjokk), inntil 15

Førstehjelps undervisning påbygging – Heldagskurs

Anatomi og fysiologi, brudd og bruddskader, hypotermi, drukning, forflytnings teknikk.

Kombinasjonskurs – 10-12 deltakere

Hjertestarterkurs og Grunnleggende brannvern, Ca. 4,5 timer

Kurs – Varmt arbeid – 8 timer – min 10 – maks 25 deltakere

Praktisk informasjon: Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et digitalt sertifikat for varme arbeider. Nordic Fire & Safety sørger  for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Øvelse/ferdighets øvelser – rømning /evakuering

Kunde tilpasset kurs. Her er fokus på objektet det evakueres fra.

Vi kan tilby kurs med fokus på bruk av pusteluft utstyr og gassmålere. Dette blir da et røyktilvennings kurs der kurs deltakerne vil lære om innsats i røykfylte rom. Tilpasset kunde.

Dette kurset tar for seg rutiner og evakuerings øvelser. Her er det fokus på transport av pasienter og bruk av evakuerings hjelpemiddler på helseinstutisjoner/sykehjem.

Dette kurset tar for seg rutiner og evakuerings øvelser. Her er det fokus på brann og førstehjelp knyttet til barnehager. Kunde tilpasset.

Leif_Ove

Leif-Ove Lillestøl

Instruktør/Servicetekniker

Ta Kontakt

  • Er det noe du lurer på er det bare til å ta kontakt for en hyggelig prat.
  • Mobil:+47 472 54 302