FILMOPOL

FILMOPOL skumkonsentrat er et høykvalitets AR-AFFF (alkoholbestandig vandig filmdannende skum) sammensatt av hydrokarbon- og C6-fluoroverflateaktive stoffer. FILMOPOL allsidig skum er meget effektiv mot polært løsemiddel og hydrokarbonbranner i klasse B som kjemiske prosessanlegg, lagringstanker, kraftstasjoner, skip …

Les mer…

BIOFILM

BIOFILM er et høykvalitets fluorosyntetisk AFFF (Aqueous Film-Forming Foam) skumkonsentrat formulert med moderne C6 fluoroverfaktanter, hydrokarbon-overflateaktive midler og stabilisatorer. Det gir høy ytelse på hydrokarbonbranner av klasse B som oljetankere, raffineri, produksjonsanlegg, fly, skip …

Les mer…

ECOPOL​ PREMIUM

ECOPOL PREMUM er like effektivt som de beste AFFF-AR-skumene, og er et svært effektivt alkoholbestandig brannslokkingsskum og kan brukes til direkte påføring. ECOPOL PREMIUM flerbruksskum oppnår best ytelse med ferskvann / sjøvann på:

Les mer…

BIO T

BIO T er et syntetisk og fluorfritt skumkonsentrat (F3) formulert for trening med live-brann på klasse A- og klasse B-branner eller kalibrering av skumsystem.

Les mer…

ECOPOL

Takket være et stort forsknings- og utviklingsprogram, lanserte BIOEX ECOPOL i 2002, det første fluorfrie skummet (F3) på markedet.

Les mer…

ECOPOL F3HC

I 2015 var ECOPOL F3HC DET første 3% fluorfrie skumet (F3) som oppnådde rask slukking og utmerket motstand mot forbrenning mot hydrokarbonbranner i klasse B. Det syntetiske og miljøvennlige ECOPOL F3HC brannslokkingsskumkonsentratet kan yte bedre enn de beste AFFF-ene.

Les mer…

ECOPOL​ A

ECOPOL A er et kvalitets syntetisk fluorfritt skum (F3) konsentrat formulert for brannbeskyttelse av fly, spesielt klasse B hydrokarbonbranner, og godkjent av ICAO (International Civil Aviation Organization) standard.

Les mer…

ECOPOL F

ECOPOL F er en klasse A skumkonsentrat for villmark, skog, busk, kratt branner. ECOPOL F har høye fuktighetsegenskaper for å gjøre vannet mer effektivt for dybdebrannslukking. Brannslokkingsskummet er like effektivt med salt, ferskt og brakkvann.

Les mer…

BIO FOR

Takket være dens fuktighets- og skummende egenskaper, er BIO FOR svært effektiv for å bekjempe brann i klasse A fast brensel som skogbranner, urbane branner, industrielle branner, gjenvinningsanlegg for avfall, samt små klasse B hydrokarbonbranner.

Les mer…

BIO FOAM

BIO FOAM skumkonsentrat er designet for å generere fluorfritt brannslokkingsskum (F3) med høy ekspansjon og for å slukke hydrokarbonbranner i klasse B.

Les mer…

D FOAM

D-FOAM er et antiskummiddel designet for å eliminere uønsket eller overflødig brannslukking.

Les mer…

NEUTRAL PLUS

NEUTRAL PLUS er formulert for å undertrykke giftige damper fra reaktive og ikke-reaktive komponenter (ammoniakk, salpetersyre, natriumhydroksid …). NEUTRAL PLUS brukes til å beskytte mot farlig utilsiktet kjemikaliesøl i lagringsanlegg, lasteplasser eller industrielle prosessanlegg.

Les mer…

Audun

Audun Hellesøy

Salgs- og markedssjef

Ta Kontakt

  • Er det noe du lurer på er det bare til å ta kontakt for en hyggelig prat.
  • Mobil:+47 979 78 739