Koronasituasjonen

Nordic Fire & Safety tar nødvendige grep.

Vi ønsker å informere alle våre kunder og samarbeidspartnere om at Nordic Fire & Safety AS tar utbredelsen av Covid-19 svært alvorlig, og har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smitte både internt og eksternt. Vi må alle gjøre vårt beste for å bidra til å forhindre smittespredning.

Nordic Fire & Safety AS arbeider for å holde driften i gang så godt det lar seg gjøre framover. I tillegg til anbefalingene fra myndighetene har Nordic Fire & Safety AS konkrete tiltak som er iverksatt:

  • Alle medarbeidere er pliktig til å informere lederen sin ved mistanke om, eller bekreftet smitte hos seg selv eller andre man har vært i kontakt med. Vi skal kun ha friske medarbeidere på jobb.
  • Alle kurs og eksterne arrangementer er avlyst for å unngå smittespredning.
  • Alle medarbeidere som har mulighet, oppfordres til hjemmekontor.
  • Strenge hygienetiltak i forbindelse med arbeidshverdagen er iverksatt. Vi håndhilser ikke, men synes det er veldig hyggelig å møte alle kundene våre. Hansker benyttes alltid ved kundebesøk.
  • De ansatte skal holde minst en meter avstand, både med hverandre og de kundene vi møter. Dette er også implementert i vår kantine
  • Vi oppdaterer oss jevnlig i henhold til FHI sine retningslinjer.
  • Medarbeidere benytter seg av personlig verneutstyr og verktøy slik at det ikke skal forekomme smitte.

Vi ber dere om å overholde de anbefalte retningslinjene som er gitt av FHI, vi ønsker å ivareta våre ansatte som er like viktig som å ivareta kunder.

Vår bedrift er også bevisst vårt ansvar i samfunnsdugnaden for å begrense spredningen av koronaviruset. Nordic Fire & Safety AS iverksetter nødvendige tiltak for levering av våre tjenester og vil løpende foreta egne vurderinger samt etterfølge myndighetenes anbefalinger for å begrense spredningsrisikoen.

Ta gjerne kontakt med Christian Hermansen på +47 469 64 023 eller christian@nordicfs.no for ytterlige henvendelser.

Vi jobber for at Nordic Fire & Safetys oppdrag så langt som mulig kan bli utført som planlagt og vil tilrettelegge prosjekter og utførelse i samarbeid med våre kunder.